Parsamtal

Att gå i parsamtal handlar om att tillsammans skapa ett utrymme för gemensam reflektion. Hur har vi det var och en för sig och tillsammans? Hur vill vi leva tillsammans? Dessa är viktiga frågor som kanske inte får tillräckligt utrymme i konkurrans med frågor som mer handlar om vad som inte fungerar och vad som är svårt och problematiskt.
Parsamtalen syftar till att öka förståelsen för både dig själv och din partner samt hjälper er båda att få syn på det som händer emellan er i relationen på ett djupare plan.
Samtalen ger er också konkreta och tydliga verktyg som fungerar i vardagen samt ökar kommunikationen.