Om mig

Jag heter Madelen Alling och har i mer än 25 år arbetat med människor och deras relationer.
Teoretiskt har jag ett relationellt perspektiv utifrån psykodynamiska, systemiska och kognitiva teorier där anknytningsteorin utgör grunden.
Att kunna se problem ur olika perspektiv och utifrån olika teorier ökar mitt reflektionsutrymme samt ger fler valmöjligheter av metod i arbetet.
I praktiken anpassar jag metoden efter din eller er problematik och önskan om förändring samt förmedlar och beskriver en tydlig metod som gör samtalen och dess mål begripliga. För mig som terapeut är förutsättningen för ett lyckat förändringsarbete en trygg och tillitsfull relation mellan mig och dem jag möter.
Först då kan man fylla på med kunskap, förståelse och konkreta verktyg som leder till förändring.