Individuella samtal, parsamtal och samtal om barnlöshet

Par i samtal vänder sig till dig som söker individuella samtal samt till er som söker parsamtal.
Samtalen syftar till att förstå och förändra både det som händer emellan er och det som är mer individuellt så som de egna känslorna, beteendet och upplevelsen av situationen.
Par i samtal vänder sig även speciellt till par med barnlöshetsproblematik.

Epost:madelen.alling@parisamtal.se
Tel: 070 782 14 59