Individuella samtal

Att gå i individuella samtal handlar många gånger om hjälp med att förstå både sig själv och sin partner.
Samtalens karaktär anpassas till både dig och din problematik och kan vara allt ifrån stödsamtal i en krissituation till mer djupbearbetande samtal i syfte att skapa förståelse för dig själv, dina tankar, känslor och ditt beteende.
Samtalen kan också handla om att hitta nya vägar i livet utifrån egna behov.
Hur många samtal som behövs styrs utifrån problematik och målsättning samt bestäms i samråd med terapeuten.