Barnlöshet

Att drabbats av barnlöshet leder ofta till att man gå igenom en stor kris i livet.
Alla upplever och hanterar sorg och kris på olika sätt vilket kan upplevas som om att partnern inte förstår eller delar det man går igenom.
Detta leder ibland till känslor av övergivenhet mitt i krisen och kan resultera i konflikter i stället för att stötta varandra i en svår situation.
Samtalen leder ofta till ökad förståelse för varandras olika reaktioner och en djupare och en mer stödjande relation.
Många par behöver också få mer distans till sin situation samt hjälp med att få syn på andra och mer fungerande delar i livet.